IT valdymo paslaugos

IT paslaugų valdymas, tai neatsiejama įmonės valdymo dalis. IT valdymas užtikrina IT paslaugų teikimą, skirtų įmonės veiklos tikslams įgyvendinti.

Svarbiausias IT paslaugų valdymo sistemos tikslas – užtikrinti, kad būtų patenkinti įmonės vadovų ir darbuotojų lūkesčiai, o IT paslaugų valdymo procesai būtų nuolatos analizuojami ir tobulinami.

Mūsų veiklos sritis yra įmonių IT sistemų projektavimas, diegimas ir priežiūra: kompiuterizuotų darbo vietų ir tinklo įrenginių konfigūravimas ir priežiūra, serverių administravimas, klientų konsultavimas IT klausimais.

Galime drąsiai pasakyti, mūsų IT specialistai, nuolat gilinantys savo žinias skirtingose IT srityse, net ir sudėtingiausias situacijas geba spręsti iš esmės, greitai ir ilgam.

Mes nuolat geriname teikiamų paslaugų kokybę ir plečiame savo veiklos sritis.

Saugiau ir pigiau naudotis mūsų paslaugomis, nei turėti savo IT specialistą. Nebus jokios priklausomybės nuo vieno asmens, nereikės pastoviai ieškoti, kas galėtų jį pakeisti ligos atveju ar per atostogas. Taip pat vienas specialistas retai gali žinoti visas reikalingas IT sritis.

Naudotis mūsų paslaugomis geriau, nei priežiūra, kurią atlieka įmonės darbuotojas, kuris nėra IT specialistas. Dažniausiai kitas pareigas atliekantys darbuotojai nedidelėse įmonėse prižiūri IT ūkį, norint sutaupyti. Bet valdydamas IT ūkį darbuotojas gerai neatlieka savo tiesioginių pareigų, bei sunku iš jo išreikalauti atsakomybės, kadangi nes jis nėra IT specialistas.

Įprastai įmonės samdo specialistus atsiradus gedimui, kurio pašalinimas gali užtrukti ilgiau nei numatyta. Naudojantis mūsų paslaugomis, IT ūkis yra visada prižiūrimas. Didelė tikimybė, kad gedimas net neįvyks, nes bus pašalintas tuomet, kai pasimatys pirmieji gedimo požymiai, o ne tada, kada bus pridaręs daug žalos.

IT sprendimai įmonėms nuolat tobulinimui atsižvelgiant į įmonės veiklos tikslus, poreikius, teisinius ir standartų reikalavimus, racionaliai ir efektyviai panaudojant įmonės išteklius.

Susisiekite su mumis