Personalo valdymo paslaugos

Darbuotojų migracija tarp įmonių yra gana dažnai pasitaikantis reiškinys. Vieni įmonėje išlieka visą laiką, kiti ieško geresnės darbo vietos. To priežastys gali būti įvairios nuo asmeninių priežasčių iki su įmone susijusių dalykų. Vienas iš dalykų yra darbuotojo įtraukimas į įmonės gyvenimą ir veiklą, darbuotojo kvalifikacijos kėlimas, domėjimasis karjeros lūkesčiais, darbuotojų vizijomis dirbant toje įmonėje.

Personalo valdymas įmonėje nusako kelis iš daugelio aspektų:

Administravimas ir darbo apmokėjimo sistemos sprendimai. Ši sritis apima darbo vertinimą, darbų kompensavimo ir vykdymo sferą.

Mokymo poreikio analizė, kad darbuotojai įgytų žinių, reikalingų sėkmingo darbo atlikimui, įgytų  žinių, naudingų Jūsų organizacijai, taip pat, įgūdžių bei kompetencijų.

Norint sulaikyti konkurenciją reikalingas monitoringas bei darbo saugos administravimas.

Mūsų personalo valdymo specialistai atsižvelgia į naujus personalo vadybos metodus, renka duomenis apie tuos metodus, sudaro sąlygas pasiekti tikslą – ugdyti savo, kaip darbuotojo, potencialą įmonėje, suteikti sąlygas darbuotojui ar tam tikrai darbuotojų grupei norėti ir galėti atsiskleisti.  Tam tikslui pasiekti, mes suteikiame aktualių žinių, apimančių įvairiausius darbo su personalu aspektus, diegiant praktinius personalo tobulinimo sprendimus.

Sulig kiekvienais metais įvairios sistemos tobulėja ir keičiasi, taip pat keičiais ir tobulėja personalo valdymas bei jo metodikos. Prisitaikydami prie pokyčių,  mes padėsime parengti ir įgyvendinti įmonės tikslus atitinkančią mokymosi strategiją ir mokymo programas. Tikime, jog kiekvienas žmogus, kiekvienas darbuotojas nusipelno turėti žinių ir įgūdžių, įgalinančių jį puikiai atlikti savo darbą.  Naudodamiesi mūsų paslaugomis, jūs įgysite žinių ir įgūdžių būtinų tvarkant personalo dokumentus bei vedant apskaitą.

Personalo valdymas šiuolaikinėje organizacijoje, tai vienas iš svarbiausių įmonės gyvavimo aspektų. Kiekvienas darbuotojas turi žinoti savo vietą įmonėje, turi būti supažindintas su veikla, bei žmonėmis, kurie susiję su veikla, priklausoma nuo to darbuotojo. Darbai sklandžiai vyks tik tada, kada visi darbuotojai dirbs sistemingai kartu.

Susisiekite su mumis